Coaching/Programmamanagement

Huis van de buurt

Uitdaging

Het Huis van de Buurt is een plek waar allerlei groepen mensen elkaar kunnen ontmoeten om samen activiteiten en diensten te organiseren of er aan deel te nemen. Het Huis van de Buurt is er voor alle inwoners van de gemeente, maar speciaal voor diegenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Stichting Zorgcentra de Betuwe wil de opzet van het Huis van de Buurt graag introduceren in meerdere gemeenten. Ondersteun ons als Coach In voor Zorg! om deze ambitie te bewerkstelligen.

Aanpak

Samenwerking van burgers, vrijwilligers en professionals. Waarbij in Huis van de Buurt een pakket aan diensten en activiteiten ontstaat, zoals maaltijden, dienstverlening, elkaar ontmoeten, (sociaal-culturele) activiteiten, informatie en advies. In organisatie wordt Welzijn, dagactiviteiten en Huis van de Buurt geïntegreerd. Fondsen worden gezocht en maatschappelijke casus met partners worden voorbereid.  

Als coach met name er zijn om te begeleiden, te verbinden, waar nodig initiëren, te ontzorgen/non-professionaliseren en de stappen te bewaken naar de gezamenlijke stip op de horizon. Te zorgen dat het huis van de Buurt van iedereen is en niet voorbehouden aan bijvoorbeeld alleen ouderen.

Resultaat

Project levert vier huizen van de Buurt in Culemborg, Ochten, Buren en Maurik op.

Voor meer informatie resultaten: In voor zorg! website

Film Huis van de Buurt