Programma management

Start Kennis en Expertisecentrum

Vraag: start en ontwikkeling van een kennis- en expertisecentrum

Aanpak

Start programma met 4 belangrijke thema’s:

1. De verbinding tussen wetenschap en Koraal praktijk

2. Start Koraal Consultatie Team: een hooggekwalificeerd team dat ondersteunt bij complexe casus binnen en buiten Koraal

3. Het intern laten stromen, delen en faciliteren van kennis en ervaringen tussen professionals en organisatieonderdelen

4. De GZ/OG opleidingen

Resultaat:

  • Ordening van de initiatieven en ambities in een kennis- en onderzoeksagenda.
  • Start Koraal Consultatie Team
  • Start van een lerende organisatie, het werken met communities en campagne #maakjetalentbekend.
  • Een opleidingsplan GZ/OG opleidingen.