Cases

Gedurende de afgelopen jaren heeft Trans-Mission Care een flink aantal opdrachten uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers. Onderstaande cases geven een indruk van wat Trans-Mission Care heeft gerealiseerd. En wat ze voor u zou kunnen betekenen.

Uitdaging: Competentiemanagement auditoren en medewerkers.

Dienst: Interimmanagement

Uitdaging: Start en ontwikkeling naar krachtige zelf organiserende teams.

Dienst: Programmamanagement

Uitdaging: Start en ontwikkeling kennis- en expertisecentrum

Dienst: Programmamanagement

Uitdaging: Samenwerking in en tussen de teams.

Dienst: Workshops/Coaching

Uitdaging: Gezamenlijke koers vooruit

Dienst: Project/programmamanagement

Uitdaging: Transitie Wmo: start ‘Prisma Transformatie’

Dienst: Trainingen/Coaching

Uitdaging: Huis van de Buurt in meerdere gemeenten. 

Dienst: Coaching/Programmamanagement

Uitdaging: Van verzorgingshuis naar wijkactiviteitencentrum 

Dienst: Interimmanagement